På denne siden vil vi sette inn alle stempler som Egersund Fajanse
har brukt fra starten i 1847
Nummerene er kjent fra boken om Egersund av Randi Gaustad
da de er mest brukt i referanser.
I tillegg er det brukt egne nummer da listen ikke er komplett.
Stemplene er vesentlig hentet fra eget arkiv.

Egersund Fajansefabrikk 1847 til 1979

Forbehold om feil inntil  ferdig redigert!

BEKLAGER MEN PÅ GRUNN AV EN FEIL HAR ALLE STEMPLENE FALT UT
VI HOLDER PÅ Å RETTE OPP SIDEN

 

 

 

Nr.1.                                            Nr.2

          
Nr.3.    1847 - 1876                         Nr.3.  Lignende                             Nr. 4. 1867 - 1876                         

     

 Nr.5. 1867 - 1876                                Nr.6.1868 - 1876                            Nr.7. 1867 - 1876
                        
   

   Nr.8. 1867 - 1876                                  Nr.9. 1868 - 1876                                 Nr, 10. 1867 - 1876   

    
        Nr.11. 1867 - 1876                            Nr. 12. 1867 - 1876 + sort.                Nr. 13. 1873 - 1876   

     
    Nr. 14. 1873 - 1876                        Nr. 15. Fra 1877 og bare kort tid.            Nr. 16. 1883 - 1920  

         
  Nr.17. 1877 - 1910                    Nr. 18. 1885 -Ca. 1910.(Stort)                          Nr. 18.

     
             Nr. 18.                                              Nr.19. 1901 - ca.1920               Nr. 20. 1920-1954.(Flere farger)

        

   Nr. 21. Omkring 1920                        Nr. 22. Fra 1954                           Nr.23. Fra 1963.  

  

Nr.24. Fra 1969                                  

 

Disse stemplene er ikke i rekkefølge når det gjelder årstall.

 
Nr. 25                                         Nr. 26.                                    Nr.27.

 
Nr. 28.                                                   Nr. 29.

                                                                 
Iron Stone ble stemplet på
enkelte gjenstander av flint.

Nr. 30.                                           Nr.31.

 

 

Forkortelser: Gjelder både Egersund Fajanse og annet porselen
(Krakelering nevnes ikke spesielt da det er meget vanelig på
Egersund fajanse. Det opplyses hvis det er skjemmende med
missfarging.)

Spr.  (Sprekk eller sprekkdannelser)
Krak.spr.: (Krakeleringssprekk eller krakelering som har utvidet seg noe.)
Missf.: Missfarget.
Rep. : Reparert.(Som regel er reparering proffesjonelt utført og påkostet)
          Hvis det er dårlig utført vil dette bemerkes.

H: Høyde
B: Bredde.
D: Diameter
Dy: Dybde.